Sustentabilidade e o Flint Group

Antoine Fady - CEO Flint Group

Antoine Fady - CEO Flint Group

Zrównoważony rozwój a Flint Group

Od rozpoczęcia mojej pracy we Flint Group jestem nieustannie pod wrażeniem solidnych wartości, jakie przyjęli pracownicy spółki w jej krótkiej historii spółki globalnej. Flint Group została utworzona ze spółek, których historia sięga 230 lat wstecz – udało się przy tym wykorzystać długoletnie doświadczenie do połączenia i dopasowania wartości opierających się na „najlepszej praktyce” i stworzyć na ich podstawie „kulturę Flint Group”.
 


Cały nasz personel liczący 7900 pracowników rozumie, podziela i wspiera tę samą Misję i Zasady przewodnie, które dały silną podstawę dla naszego ciągłego zrównoważonego podejścia w ciągu ostatnich kilku lat. I chociaż jest to pierwszy publiczny i zewnętrzny raport o zrównoważonym rozwoju grupy, został przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń koncentrowania się na elementach i zarządzania, które pozostają kluczowe dla strategii zrównoważonego rozwoju.


 
Postrzegamy zrównoważony rozwój, jako jeden z głównych fundamentów naszej spółki - ten, który będzie motorem naszej ciągłej ewolucji. Dobrym przykładem w tym zakresie są nasze sprawdzone działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Każde spotkanie w spółce rozpoczyna się od krótkiego sprawozdania bhp i (lub) krótkiego przeglądu wyników w tym zakresie. W wyniku naszego bezkompromisowego podejścia do bhp udało nam się znacząco poprawić wyniki w zakresie codziennego bezpieczeństwa wszystkich pracowników. Innym znakomitym przykładem jest nasz rygorystyczny „Kodeks postępowania”, procesy ukierunkowanego audytu oraz program Pisemnych Oświadczeń Pracowników. W tym raporcie znajdą Państwo wiele innych znakomitych przykładów.
 


Działamy w bardzo przejrzysty sposób. „Wszystko co robimy, mogłoby znaleźć się na pierwszych stronach gazet” jest jednym z moich stałych powiedzeń. Innymi słowy, nie mamy nic do ukrycia i żadne z naszych działań nie zagraża wartości spółki.


 
I wreszcie, jednym z największych atutów spółki Flint Group jest nasza postawa ciągłego dążenia do udoskonalania. Wiemy, że nie osiągnęliśmy jeszcze wszystkich celów; wiemy także, że zawsze jest możliwość poprawy. Wiemy jednak także, że nasze obecne pojmowanie naszych celów zrównoważonego rozwoju i wyniki naszych wysiłków stanowią znakomity punkt wyjścia i podstawę dalszego postępu. 


  
Antoine Fady
Dyrektor Naczelny Flint Group

 


 

Kliknij tutaj, aby...

- Pobrać raport o zrównoważonym rozwoju spółki Flint Group w 2015 r.

- Dowiedzieć się więcej o Deklaracji zrównoważonego rozwoju i modelu sprawozdawczości spółki Flint Group

- Przeczytać uwagi naszego Dyrektora Naczelnego na temat zrównoważonego rozwoju 

Kliknij tutaj, aby pobrać raport o zrównoważonym rozwoju spółki Flint Group za rok 2015

Dowiedz się więcej, w jaki sposób podejście spółki Flint Group do zrównoważonego rozwoju jest wzmacniane przez naszą misję i wytyczone zasady...

Kliknij wybraną wersję językową, aby pobrać...

- English
- Deutsch 
- Italiano
- 中文