Oświadczenie spółki Flint Group na temat zrównoważonego rozwoju

 

Podejście spółki Flint Group do stałego doskonalenia w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju opiera się na naszej misji i zasadach przewodnich – podstawowym zbiorze prostych, jasnych wartości.

 

Flint Group działa na rzecz rozwoju zrównoważonego w duchu inicjatywy ONZ Global Compact.  Codziennie nasi pracownicy i zespoły angażują się w działania zapewniające poprawę bezpieczeństwa, higieny pracy i dobrostanu personelu, a przy tym został wdrożony program mający na celu zmniejszenie naszego obecnego oddziaływania na środowisko – zarówno obecnie, jak i dla przyszłych pokoleń. Nasza bezkompromisowa polityka uczciwości i wysokich wartości etycznych wyznaczana przez zasady przewodnie sprawia, że naprawdę można polegać na nas, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój...

 

Dzięki tej strategii Flint Group może oferować zintegrowane rozwiązania, spełniające wymagania korporacyjnego rozwoju zrównoważonego w trzech podstawowych wymiarach*:

 

Ekonomicznym...  który decyduje o ładzie korporacyjnym, kodeksie postępowania, polityce redukcji zagrożeń i spełnianiu wymagań.

Środowiskowym... który wyznacza nasz cel stałego zmniejszania wpływu na środowisko i zasady raportowania osiągnięć w tym zakresie.

Społecznym... który decyduje o obywatelskiej postawie spółki, przestrzeganiu kodeksu pracy, rozwoju pracowników, upublicznianiu raportów, przyciąganiu i zatrzymywaniu w spółce uzdolnionych osób.

 

* - Jak przedstawiono w Dow Jones Sustainability Index (Indeksie zrównoważonego rozwoju Dow Jones). (DJSI)

 

 

Model zrównoważonego rozwoju

Model zrównoważonego rozwoju spółki Flint Group stanowi połączenie trzech elementów:

1. Misja i zasady przewodnie spółki Flint Group - nasz sposób na zapewnienie, że nasze zobowiązania są spełniane

2. UN Global Compact (inicjatywa ONZ Global Compact)

3. Schemat raportu zgodnie z definicją Dow Jones Sustainability Index (Indeksu rozwoju zrównoważonego Dow Jones)

 

1. Misja i zasady przewodnie spółki Flint Group

Ustalone od dawna misja i zasady przewodnie określają sposób pracy w spółce Flint Group w 5 najważniejszych dziedzinach:


 

 

Ten podstawowy zbiór prostych i jasnych wartości pozwala nam zmieniać nasze wewnętrzne działania w duchu inicjatywy ONZ Global Compact, podczas gdy nasze publiczne raporty przedstawiają szczegółowo sposób wprowadzania zintegrowanych, długoterminowych rozwiązań ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

 

2. UN Global Compact

Przeciwdziałanie korupcji, Standardy pracy, Prawa Człowieka, Ochrona środowiska naturalnego

 

3. Dow Jones Sustainability Index

Wymiar ekonomiczny, społeczny i środowiskowy

 

 

Model zrównoważonego rozwoju spółki Flint Group

Wierność misji i zasadom przewodnim Flint Group, wytycznym zawartym w inicjatywie ONZ Global Compact oraz proces raportowania pozwalają nam działać zgodnie z podstawowymi założeniami rozwoju zrównoważonego:Carbon Footprint

 

Założenia Flint Group dotyczące zrównoważonego rozwoju: 

Polegaj na nas - w naszych działaniach i w nieustannie wprowadzanych udoskonaleniach stosujemy biznesowe modele oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Polegaj na nas - nieustannie szukamy sposobów doskonalenia wszystkich aspektów naszych operacji i procesów.

Polegaj na nas - nieustannie budujemy trwałe relacje z klientami, dostawcami i innymi interesariuszami.

Dowiedz się więcej, w jaki sposób podejście spółki Flint Group do zrównoważonego rozwoju jest wzmacniane przez naszą misję i wytyczone zasady...

Kliknij wybraną wersję językową, aby pobrać...

- English
- Deutsch 
- Italiano
- 中文